DCA Insurance | ASIGURĂRILE DE PIERDERI FINANCIARE
598
page-template-default,page,page-id-598,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

ASIGURĂRILE DE PIERDERI FINANCIARE

Asigurările de pierderi financiare acoperă riscuri de pierderi din: utilizare, insuficientă veniturilor, pierderi cauzate de timpul nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comerciale neprevăzute, menţinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de piaţă, pierderi de rentă sau alte venituri, pierderi comerciale indirecte, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi pierderi necomerciale saualte pierderi financiare. 

Compania ta se poate confruntă în orice moment cu un eveniment neprevăzut, precum incendiu, cutremur, furtună, inundaţii, apă de conducta, avarii accidentale ale maşinilor/utilajelor, supratensiune etc. Astfel de evenimente pot genera pierderi mult mai mari decât bunurile şi proprietăţile efectiv avariate ori distruse. Te poţi confruntă cu pierderi de venit din cauza încetării producţiei, creştereacheltuielilor de operare dacă eşti constrâns să te muţi temporar în altă locaţie pentru continuarea activităţii, etc.

Asigurarea de pierderi financiare din întreruperea afacerii este o asigurare de consecinţă, acoperind pagubele cauzate de întreruperea activităţii că urmare a avarierii, distrugerii ori pierderii bunurilor asigurate folosite de tine în activitate (mijloacelor fixe sau circulante (de exemplu: clădiri, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, materii prime etc.) din cauza unor riscuri acoperite prin Poliţa cadru (Asigurarea clădirii şi a bunurilor, Asigurarea maşinilor şi utilajelor pentru avarii accidentale sau Asigurarea echipamentelor electronice). Primeşti despăgubiri pentru pierderea de profit brut cauzată:

  • fie de reducerea cifrei de afaceri că urmare a întreruperii activităţii datorită producerii unui risc asigurat;
  • fie de creşterea cheltuielilor de exploatare prin apariţia unor costuri suplimentare necesar a fi efectuate în mod raţional, numai în scopul diminuării sau evitării scăderii cifrei de afaceri comparativ cu cea care s-ar fi realizat în perioada de despăgubire, dacă nu s-ar fi produs evenimentul asigurat. Costurile suplimentare nu trebuie să depăşească valoarea pierderii de profit evitată că urmare a efectuăriiacestora în acest scop. Din costurile suplimentare se scad cheltuielile generale aferente perioadei de întrerupere a activităţii (cheltuieli deductibile din profitul brut care nu se mai efectuează că urmare a întreruperii activităţii).